Prøv Tasks Pro gratis i 30 dage. Intet betalingskort nødvendigt, ingen forpligtelser.

Budget

Projektbudgetter måles i antal timer. Det vil sige at hvis du har et projekt hvor der er afsat et bestemt antal timer, kan du angive dette antal.

Når det samlede tidsforbrug på alle opgaver i projektet når eller overskrider budgettet, sendes der en notifikation per email til administrator. Samtidig lukkes der for yderligere tidsregistrering i projektet. Der åbnes først op for tidsregistrering igen når budgettet enten nulstilles eller øges.

Budgettet kan nulstilles/fjernes eller øges ved at redigere projektet.

Status på budget

Når et projekt har et budget, kan du se en status på projektvisningen. Det præsenteres som en bjælke, hvor du kan se hvor stor en procentvis andel af budgettet der er brugt.