Prøv Tasks Pro gratis i 30 dage. Intet betalingskort nødvendigt, ingen forpligtelser.

Ydelsestyper

Hent specifik

Henter et specifik (enkelt) ydelsestype.

GET https://app.tasks.dk/api/servicetype/x (hvor x erstattes med ydelsestypens id)

Response

<reply>
   <status>
   …
   </status>
   <data>
      <servicetype>
         <id>(int) Id</id>
         <name>(string) Ydelsens navn</name>
         <type>(int) Angiver hvordan der afregnes</type>
         <rate>(decimal) Timepris</rate>
         <created>(datetime) Dato for oprettelse</created>
         <modified>(datetime) Dato for opdatering</modified>
      </servicetype>
   </data>
</reply>

 

Hent alle

Henter alle ydelsestyper.

GET https://app.tasks.dk/api/servicetypes

Response

<reply>
   <status>
   …
   </status>
   <data>
      <servicetype>
      …
      </servicetype>
      <servicetype>
      …
      </servicetype>
      …
   </data>
</reply> 

 

Opret

Opretter en ydelsestype.

POST https://app.tasks.dk/api/servicetypes

Ved oprettelse af ydelsestyper er der følgende regler:

  • ‘name’ er påkrævet.
  • ‘id’, ‘created’ og ‘modified’ skal aldrig angives. De ignoreres selvom de angives.
  • ‘type’ angiver hvordan der skal afregnes. Mulige værdier: 1 (per påbegyndt kvarter), 2 (per påbegyndt halv time) og 3 (per påbegyndt time).
  • ‘rate’, som angiver timeprisen, skal angives som positivt heltal, uden komma eller tusindtalsseparator.
  • Hvis ‘type’ ikke angives, antages værdien 2, og hvis ‘rate’ ikke angives, antages værdien 0.

Request

<data>
   <name>Webudvikling</name>
   <rate>500</rate>
   <type>2</type>
</data>

Bemærk, som beskrevet under Best practice, at kun udfyldte/aktuelle felter behøver sendes.

Response

Se samme under “Hent specifik”.

 

Opdater

Opdaterer en ydelsestype.

PUT https://app.tasks.dk/api/servicetype/x (hvor x erstattes med ydelsestypens id)

Ved opdatering af ydelsestyper er der følgende regler:

  • ‘name’ er påkrævet.
  • ‘id’, ‘created’ og ‘modified’ skal aldrig angives. De ignoreres selvom de angives.
  • ‘type’ angiver hvordan der skal afregnes. Mulige værdier: 1 (per påbegyndt kvarter), 2 (per påbegyndt halv time) og 3 (per påbegyndt time).
  • ‘rate’, som angiver timeprisen, skal angives som positivt heltal, uden komma eller tusindtalsseparator.

Request

Se samme under “Opret”.

Response

Se samme under “Hent specifik”.

 

Slet

Sletter en ydelsestype, hvis brugeren har rettighederne til det.

DELETE https://app.tasks.dk/api/servicetype/x (hvor x erstattes med ydelsestypens id)

Response

<reply>
   <status>
   …
   </status>
   <data></data>
</reply>