Prøv Tasks Pro gratis i 30 dage. Intet betalingskort nødvendigt, ingen forpligtelser.

Timeregistreringer

Hent specifik

Henter en specifik (enkelt) timeregistrering.

GET https://app.tasks.dk/api/time/x (hvor x erstattes med timeregistreringens id)

Response

<reply>
   <status>
   …
   </status>
   <data>
      <time-entry>
         <id>(int) Id</id>
         <task-id>(int) Opgaveid</task-id>
         <user-id>(int) Brugerid</user-id>
         <invoice-status>(string) billed eller unbilled</invoice-status>
         <servicetype-id>(int) Ydelsestypeid</servicetype-id>
         <actual-minutes>(int) Antal minutter faktisk forbrugt</actual-minutes>
         <billable-hours>(decimal) Antal timer der kan faktureres</billable-hours>
         <paused-minutes>(int) Samlet antal minutter, opgaven har været pauseret</paused-minutes>
         <started>(datetime) Start dato og tid</started>
         <ended>(datetime) Slut dato og tid</ended>
         <created>(datetime) Dato for oprettelse</created>
         <modified>(datetime) Dato for opdatering</modified>
      </time-entry>
   </data>
</reply>

 

Hent alle for opgave

Henter alle timeregistreringer for en given opgave.

GET https://app.tasks.dk/api/task/x/time (hvor x erstattes med opgavens id)

Response

<reply>
   <status>
   …
   </status>
   <data>
      <time-entry>
      …
      </time-entry>
      <time-entry>
      …
      </time-entry>
      …
   </data>
</reply> 

 

Opret

Opretter en timeregistrering.

POST https://app.tasks.dk/api/time

Ved oprettelse af timeregistreringer er der følgende regler:

  • ‘task-id’, ‘user-id’, ‘servicetype-id’, ‘started’ og ‘ended’ er påkrævede.
  • ‘id’, ‘actual-minutes’, ‘billable-hours’, ‘created’ og ‘modified’ skal aldrig angives. De ignoreres selvom de angives.
  • Formatet for ‘started’ og ‘ended’ ser således ud: yyyy-mm-ddThh:mm:ss – eksempelvis 2010-04-01T13:24:00 (bemærk T’et).
  • Hvis ‘paused-minutes’ angives skal det være et positivt heltal. Ingen kommaer. Værdien fratrækkes den faktiske forbrugte tid.

Start/stop/pause-funktionen fra brugergrænsefladen er ikke eksponeret via API’et. I stedet skal den implementerende applikation selv holde styr på start- og sluttidspunkt. Implementerer man selv en pause-funktion, skal det samlede antal pause-minutter angives i ‘paused-minutes’.

Faktisk forbrugt tid samt fakturerbar tid beregnes automatisk på baggrund af ‘started’, ‘ended’, evt. ‘paused-minutes’ samt indstillingerne for den ydelsestype der tilknyttes via ‘servicetype-id’.

Request

<data>
   <task-id>1</task-id>
   <user-id>10</user-id>
   <servicetype-id>43</servicetype-id>
   <started>2010-04-01T13:24:00</started>
   <ended>2010-04-01T15:19:00</ended>
</data>

Bemærk, som beskrevet under Best practice, at kun udfyldte/aktuelle felter behøver sendes.

Response

Se samme under “Hent specifik”.

 

Opdater

Opdaterer en timeregistrering.

PUT https://app.tasks.dk/api/time/x (hvor x erstattes med timeregistreringens id)

Ved opdatering af timeregistreringer er der følgende regler:

  • ‘id’, ‘task-id’, ‘user-id’, ‘actual-minutes’, ‘billable-hours’, ‘created’ og ‘modified’ skal aldrig angives. De ignoreres selvom de angives.
  • Formatet for ’started’ og ‘ended’ ser således ud: yyyy-mm-ddThh:mm:ss – eksempelvis 2010-04-01T13:24:00 (bemærk T’et).
  • Hvis ‘paused-minutes’ angives skal det være et positivt heltal. Ingen kommaer. Værdien fratrækkes den faktiske forbrugte tid.

Faktisk forbrugt tid samt fakturerbar tid beregnes automatisk på baggrund af ’started’, ‘ended’, evt. ‘paused-minutes’ samt indstillingerne for den ydelsestype der tilknyttes via ’servicetype-id’.

Request

Se samme under “Opret”.

Response

Se samme under “Hent specifik”.

 

Slet

Sletter en timeregistrering, hvis brugeren har rettighederne til det.

DELETE https://app.tasks.dk/api/time/x (hvor x erstattes med timeregisteringens id)

Response

<reply>
   <status>
   …
   </status>
   <data></data>
</reply>