Prøv Tasks Pro gratis i 30 dage. Intet betalingskort nødvendigt, ingen forpligtelser.

Eksempler

Det er ret enkelt at kode op mod API’et. Herunder kan du se eksempler på at hente, oprette, opdatere og slette data fra henholdsvis C# og PHP. Eksemplerne er generelle – for at tilpasse dem til de enkelte funktionskald der er beskrevet på de andre sider, skal du bare udskifte URLen, verben og selvfølgelig de data der sendes.

C# kodeeksempler

Hent kunde

WebRequest request = WebRequest.Create(“https://app.tasks.dk/api/client/x”);
request.Headers.Add(“Authorization”, “din-api-key”);
request.Method = “GET”;
WebResponse response = request.GetResponse();
StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
// hent svar-xml, fx via reader.ReadToEnd()
reader.Close();
response.Close();

Opret kunde

string data = “<data><name>Verdensfirmaet A/S</name></data>”;
WebRequest request = WebRequest.Create(“https://app.tasks.dk/api/clients”);
request.Headers.Add(“Authorization”, “din-api-key”);
request.Method = “POST”;
request.ContentLength = data.Length;
StreamWriter writer = new StreamWriter(request.GetRequestStream());
writer.Write(data);
writer.Close();
WebResponse response = request.GetResponse();
StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
// hent svar-xml, fx via reader.ReadToEnd()
reader.Close();
response.Close();

Opdater kunde

string data = “<data><name>Verdensfirmaet A/S</name><email>info@verdensfirmaet.dk</email></data>”;
WebRequest request = WebRequest.Create(“https://app.tasks.dk/api/client/x”);
request.Headers.Add(“Authorization”, “din-api-key”);
request.Method = “PUT”;
request.ContentLength = data.Length;
StreamWriter writer = new StreamWriter(request.GetRequestStream());
writer.Write(data);
writer.Close();
WebResponse response = request.GetResponse();
StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
// hent svar-xml, fx via reader.ReadToEnd()
reader.Close();
response.Close();

Slet kunde

WebRequest request = WebRequest.Create(“https://app.tasks.dk/api/client/x”);
request.Headers.Add(“Authorization”, “din-api-key”);
request.Method = “DELETE”;
WebResponse response = request.GetResponse();
StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
// hent svar-xml, fx via reader.ReadToEnd()
reader.Close();
response.Close();

PHP kodeeksempler

Hent kunde

$url = ‘https://app.tasks.dk/api/client/x’;
$session = curl_init();
curl_setopt($session, CURLOPT_HTTPHEADER, array(‘Authorization: din-api-key’));
curl_setopt($session, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($session, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, ‘GET’);
curl_setopt($session, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($session, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($session, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$response = curl_exec($session);
curl_close($session);
// $response indeholder nu svar-xml

Opret kunde

$url = ‘https://app.tasks.dk/api/clients’;
$xml = ‘<data><name>Verdensfirmaet A/S</name></data>’;
$session = curl_init();
curl_setopt($session, CURLOPT_HTTPHEADER, array(‘Authorization: din-api-key’));
curl_setopt($session, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($session, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml);
curl_setopt($session, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, ‘POST’);
curl_setopt($session, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($session, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($session, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$response = curl_exec($session);
curl_close($session);
// $response indeholder nu svar-xml

Opdater kunde

$url = ‘https://app.tasks.dk/api/client/x’;
$xml = ‘<data><name>Verdensfirmaet A/S</name><email>info@verdensfirmaet.dk</email></data>’;
$session = curl_init();
curl_setopt($session, CURLOPT_HTTPHEADER, array(‘Authorization: din-api-key’));
curl_setopt($session, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($session, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml);
curl_setopt($session, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, ‘PUT’);
curl_setopt($session, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($session, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($session, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$response = curl_exec($session);
curl_close($session);
// $response indeholder nu svar-xml

Slet kunde

$url = ‘https://app.tasks.dk/api/client/x’;
$session = curl_init();
curl_setopt($session, CURLOPT_HTTPHEADER, array(‘Authorization: din-api-key’));
curl_setopt($session, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($session, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, ‘DELETE’);
curl_setopt($session, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($session, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($session, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$response = curl_exec($session);
curl_close($session);
// $response indeholder nu svar-xml